Добрододојдовте

Аструм е специјализирана компанија за изработка на софтверски решенија за вашиот бизнис

Успешна имплементација на ERP решенија

Превземете целосна контрола врз сите процеси во вашата фирма.

Хотелско работење

Комплетен преглед на моментална пополнетост на соби, заминати гости и резервации.

/

За нас

Astrum е специјализирана компанија за изработна на софтверски решенија за вашиот бизнис. Ние нудиме широк спектар на решенија почнувајки од web презентации до деловни информациони системи. Нашата висока стручност, флексибилнност, конкуретни цени и управување со проекти се гаранција за висок квалитет на нашите решенија и продукти.

Продукти

Фокусирајте се на вашиот бизнис, ние ке Ви ја зголемиме вашата ефикасност и конкурентност со имплементација на нашите производи базирани на нови технологии.

Astrum ERP SystemИнтегрирано матерјално, финансово работење, производство. Моќна интегрирана апликација која ке ви ја зголеми ефикасноста во работата и ке ви овозможи целесна контрола на сите податоци. Вклучува модули на Материјално работење, финансово работење, производство.

Astrum HR РешениеВеб апликација за човечки ресурси

Astrum HotelАпликација за хотелско работење.

ФинансовоАпликација за компјутерско водење на сметководство. Идеално решение за книговодствени бироа кои бараат сигурна и стабилна апликација за работа со повеке фирми.

услуги

Трансформирајте го вашето деловно работење со ИТ решенија изработени по ваша мерка

Развој на софтвер по ваша мерка

Powerful Layout with Responsive functionality that can be adapted to any screen size.

Изработка на софтверски продукти

Looks beautiful & ultra-sharp on Retina Displays with Retina Icons, Fonts & Images.

Аутсорсинг

Optimized code that are completely customizable and deliver unmatched fast performance.

Одржување на компјутерски мрежи

Поврзување на компјутери во мрежа, пристап на интернет, пристап на мрежен печатач, безбедност на мрежата и заштита од вируси.

Подршка и одржување

Display your Content attractively using Parallax Sections that have unlimited customizable areas.

ИТ консалтинг

Complete control on each & every element that provides endless customization possibilities.

Light & Dark Color Schemes

Change your Website's Primary Scheme instantly by simply adding the dark class to the body.

Boxed & Wide Layouts

Stretch your Website to the Full Width or make it boxed to surprise your visitors.

Extensive Documentation

We have covered each & everything in our Documentation including Videos & Screenshots.

Технологии

Контакт