Добрододојдовте

Аструм е специјализирана компанија за изработка на софтверски решенија за вашиот бизнис

Успешна имплементација на ERP решенија

Превземете целосна контрола врз сите процеси во вашата фирма.

Хотелско работење

Комплетен преглед на моментална пополнетост на соби, заминати гости и резервации.

/

За нас

Astrum е специјализирана компанија за изработна на софтверски решенија за вашиот бизнис. Ние нудиме широк спектар на решенија почнувајки од web презентации до деловни информациони системи. Нашата висока стручност, флексибилнност, конкуретни цени и управување со проекти се гаранција за висок квалитет на нашите решенија и продукти.

Продукти

Фокусирајте се на вашиот бизнис, ние ке Ви ја зголемиме вашата ефикасност и конкурентност со имплементација на нашите производи базирани на нови технологии.

Astrum ERP SystemИнтегрирано матерјално, финансово работење, производство. Моќна интегрирана апликација која ке ви ја зголеми ефикасноста во работата и ке ви овозможи целесна контрола на сите податоци. Вклучува модули на Материјално работење, финансово работење, производство.

Astrum HR РешениеВеб апликација за човечки ресурси

Astrum HotelАпликација за хотелско работење.

ФинансовоАпликација за компјутерско водење на сметководство. Идеално решение за книговодствени бироа кои бараат сигурна и стабилна апликација за работа со повеке фирми.

услуги

Трансформирајте го вашето деловно работење со ИТ решенија изработени по ваша мерка

Развој на софтвер по ваша мерка

Поддршка на нашите клиенти во текот на целиот животен циклус на развој на производи, од истражување на производи и развој на нови производи до осигурување и одржување на квалитетот.

Изработка на софтверски продукти

Добијте висококвалитетни, ефективни и сигурни софтверски решенија, кои ги исполнуваат вашите специфични барања, буџет и прифатлива временска рамка.

Аутсорсинг

Нудиме аутсорсинг услуги за изработка на софтвер. Експертизата на нашите вработени е гаранција за висок квалитет и трошковно ефективни аутсорсинг услуги.

Одржување на компјутерски мрежи

Поврзување на компјутери во мрежа, пристап на интернет, пристап на мрежен печатач, безбедност на мрежата и заштита од вируси.

Подршка и одржување

Соработката со клиентите продолжува и по испорачаното решение. Го следиме Вашиот раст и нови потреби и барања.

ИТ консалтинг

Ке Ви помогнеме околу изборот на софтвер и хардвер со анализа и преглед на вашиот бизнис. Нашите консултанти ке ви понудат решение базирано на Вашите потреби и буџет.

Технологии

Контакт